ช่วยแนะนำขั้นตอนการปรับเครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม LEOTECH รุ่น SF904+ ให้สามารถใช้ได้กับ หัวLNB PSI แบบ Universal ด้วยครับ

ผมทดลองกดปุ่ม SAT เพื่อเปลี่ยนดาวเทียมเป็น Thaicom KU ไม่สามารถวัดสัญญาณได้ครับ

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: การปรับ เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม SF904+ ให้สามารถใช้ได้กับ LNB PSI แบบ Universal
Your information: