โปรแกรม

โปรแกรม

โปรแกรมสำหรับ upload firmware

+ โปรแกรมแปลงจากภาพ เป็น mpag : download 10-9-56 NEW !
+ โปรแกรมดูภาพหน้าจอจาก FW Ali Backgrounds Viewer : download 10-9-56 NEW!
+ โปรแกรม PVAStrumento แปลงไฟล์TF-8000F: download 14-9-55
+ Media Player Classic เล่นไฟล์TF-8000F: download 14-9-55 
+ โปรแกรม HJ-Split แปลง001เป็นrec: download 14-9-55 
+ โปรแกรมสำหรับ upload firmware: download
+ โปรแกรมนำ logo ที่สร้างมาใส่ใน Firmware OTA: download
+ โปรแกรมสำหรับแปลง NTFS เป็น FAT32: download

คุณสมบัติ: สำหรับแปลง Flash Drive, Thumb Drive, Handy Drive, External Harddisk เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่อง TF-8000F

NTFS to FAT32 Converter Free Edition

Version: 1.5

Size: 1 MB

Platform: Windows 7/2000/XP/Vista/2003/2008 (32 bit and 64bit)

Feature: Convert NTFS to FAT32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>