ประกาศ: การเปลี่ยนความถี่ OTA ใหม่

ประกาศ: การเปลี่ยนความถี่ OTA ใหม่

ota-Thaicom

เนื่องด้วยปัญหาในการใช้ความถี่เดิม 3838 V 4100 สัญญาณค่อนข้างอ่อน
จึงทำให้กล่องรับดาวเทียม OTA ไม่ได้ รวมถึงช่องรายการที่ใช้ความถี่ดังกล่าวไม่สามารถรับชมได้
ทาง CAT TELECOM ผู้ให้บริการความถี่ จึงทำการปรับเปลี่ยนความถี่ใหม่ เพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยจะใช้ความถี่ 3628 V 2222 เป็นความถี่พักชั่วคราวของ OTA โดยจะเปิดใช้ความถี่ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.56 – 31 ธ.ค.56
ณ ปัจจุบันทางบริษัท ลีโอเทคฯ ได้ทำการส่ง OTA ให้แล้ว โดยจะเปลี่ยนความถี่ OTA เดิมจาก 3838 V 4100 มาพักที่ความถี่ 3628 V 2222
โดยความถี่ OTA เดิม 3838 V 4100 จะส่งให้จนถึงวันที่ 4 ธ.ค.56 เท่านั้น ดังนั้นในระหว่างนี้ ให้ผู้ใช้ปิด-เปิด เครื่องเพื่อรับ OTA

โดยกล่องรับดาวเทียมจะได้รับ OTA เวอร์ชั่นใหม่ ดังนี้
1.เวอร์ชั่น 29 : กล่องรับดาวเทียม รุ่น กล่องคนดี (กล่องขาว), กล่องคนดีพลัส(กล่องดำ)
2.เวอร์ชั่น 45 : กล่องรับดาวเทียม รุ่น 809v1s, 999v1s, 999MATVs (เมนูสีฟ้า หรือ เมนูสีม่วง)
3.เวอร์ชั่น 1.2.7 : กล่องรับดาวเทียม รุ่น 809v1s (เมนูสีเขียว)
4.เวอร์ชั่น 1.3.9 : กล่องรับดาวเทียม รุ่น 809v1, 809nano, 809, 999 และรุ่นเก่าที่ใช้ CPU3328 (เมนูสีเขียว)

** วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่น กล่องที่ใช้เมนูสีฟ้า หรือ เมนูสีม่วง ให้กดเปลี่ยนช่อง จะมีแถบแสดงสถานะปรากฏขึ้น
ที่กลางจอด้านล่างว่า OTA ver : 29 หรือ 45 โดยเวอร์ชั่นจะขึ้นตามรุ่นที่ใช้
ส่วนกล่องที่ใช้เมนูสีเขียว กดปุ่มที่รีโมท MENU>การตั้งค่าระบบ>ใส่รหัส: 0000>การอัพเดทเครื่อง>เลือกที่ เริ่ม
จากนั้นก็จะปรากฏเวอร์ชั่นมาให้เช่น 1.2.7 หรือ 1.3.9 โดยเวอร์ชั่นจะขึ้นตามรุ่นที่ใช้

กล่องรับดาวเทียมที่ได้รับ OTA เวอร์ชั่นดังกล่าวแล้ว จะสามารถใช้งานได้ปกติ โดยไม่ส่งผลกระทบกับการรับชมแต่อย่างใด
เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ความถี่ OTA เดิม 3838 V 4100 ปิดลง กล่องที่ไม่ได้รับ OTA เวอร์ชั่นดังกล่าว จะไม่สามารถรับ OTA ได้อีก

วิธีแก้ไขเมื่อกล่องรับดาวเทียมไม่ OTA
1.กล่องที่ใช้เฟิร์มแวร์ Adjust OTA (AD_OTA) จะสามารถแก้ไขได้โดย กดปุ่มที่รีโมท MENU>กดเลื่อนไปที่รูปฟันเฟือง>
การตั้งค่า OTA>ใส่รหัส: 0000>ความถี่ช่อง 03838 เปลี่ยนเป็น 03628 > Symbol Rate: 04100 เปลี่ยนเป็น 02222 >
กดปุ่ม MENU เพื่อออก เพียงเท่านี้กล่องรับก็จะกลับมารับ OTA ได้ปกติแล้ว

2.ส่วนกล่องที่ไม่ใช่เฟิร์มแวร์ Adjust OTA (AD_OTA) จะต้องทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ใหม่
โดยสามารถอัพเกรดเครื่องได้ 2 วิธี คือ
1.อัพระหว่างเครื่องกับเครื่อง (STB to STB)
2.อัพจากคอมฯลงเครื่อง (COM to STB)

โดยสามารถโหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดได้ที่เวปไซต์ www.leotech.co.th

**วิธีการตรวจสอบ เฟิร์มแวร์ว่าเป็น Adjust OTA (AD_OTA) หรือไม่? มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ กดปุ่ม INFO บนรีโมท แล้วดูที่เวอร์ชั่น
ถ้าเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ขึ้นว่า AD_OTA_LEO……. แสดงว่าใช้เฟิร์มแวร์ Adjust OTA (AD_OTA)
หากดูเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นแล้วไม่ได้ขึ้นต้นด้วย AD_OTA_LEO……. แสดงว่าไม่ใช่เฟิร์มแวร์ Adjust OTA (AD_OTA)

สรุปแผนการเปลี่ยนความถี่
ความถี่ OTA เดิม 3838 V 4100 (จะปิดในวันที่ 4 ธ.ค.56)
ความถี่ OTA พักชั่วคราว 3628 V 2222 ส่งคู่ขนานกับความถี่เก่า และความถี่ใหม่(จะเปิดในวันที่ 13 พ.ย.56 และปิดในวันที่ 31 ธ.ค.56)

ความถี่ OTA ใหม่ 3840 V 30000 (จะเปิดในวันที่ 4 ธ.ค.56 เป็นต้นไป)
————————————————————————————————————————————————
Firmware Adjust OTA ความถี่ 3628 V 2222

MODEL OTA FIRMWARE
กล่องคนดี 8MB 29 AD_OTA_Kondee_LEO-809BF_8M_White
กล่องคนดีพลัส 8MB 29 AD_OTA_Kondee+_LEO-809v1s_8M_Black
กล่องคนดี 809BF 29 AD_OTA_Kondee_LEO-809BF_White
กล่อง LEO-809v1s 45 AD_OTA_LEO-809v1s
กล่อง LEO-809v1 45 AD_OTA_LEO-809_LEO-809v1
กล่อง LEO-809 45 AD_OTA_LEO-809_LEO-809v1
กล่อง LEO-809nano 45 AD_OTA_LEO-809nano
กล่อง LEO-999MATVs 45 AD_OTA_LEO-999MATVS
กล่อง LEO-999v1s 45 AD_OTA_LEO-999v1s
หมายเหตุ ตรวจสอบช่อง OTA LEOTECH ดูระดับสัญญาณต้องเกิน 40%

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>