LEOTECH  เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบ MATV, CATV, CCTV รับออกแบบติดตั้งงานระบบเคเบิลทีวีมากกว่า 100 สถานีทั้วประเทศ เป็นข้อพิสูจน์ของคุณภาพ และบริการที่ดียิ่งที่ LEOTECH ได้มอบให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ เคเบิลทีวี ทั่วประเทศด้วยระบบที่มีมาตราฐานสูง ในราคายุติธรรม "บริษัทในเครือ คือ ร้านอาหารสามเสนวิลล่า ประกอบธุรกิจร้านอาหารทั้งไทยและต่างประเทศ"

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- commission
- ค่าน้ำมัน, ค่าเบี้ยเลี้ยง
- โบนัสประจำปี
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
- การดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- การมอบของขวัญวันเกิดพนักงาน
- เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ
- เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
- สันทนาการต่าง ๆ


ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1. ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานทรัพยากรมนุษย์ 3-7 ปี
4. มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ดี
5. รักความก้าวหน้า มุ่งมั่นในผลสำเร็จ
รายละเอียดของงาน :
- จัดทำเอกสารและรวบรวมข้อมูลความจำเป็นและความต้องการฝึกอบรมประจำปี
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการฝึกอบรม
- รวบรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการฝึกอบรม
- นำทีมกิจกรรมต่างๆ สร้างสรรค์หลักสูตรและกิจกรรม สันทนาการ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :  นนทบุรี
อัตรา :  1 อัตรา
ลักษณะงาน :  ประจำ
เงินเดือน :  ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- ชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งด้านการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี
- ใช้โปรแกรม Excel, word ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดของงาน :
- งานด้านเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
- งานด้านตัดชำระ
- งานต้นทุนสินค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :  นนทบุรี
อัตรา :  1 อัตรา
ลักษณะงาน :  ประจำ
เงินเดือน :  ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท ตำแหน่ง :
  Sale Dealer
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
- วุติการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
- รักการขาย
- มีรถยนต์ส่วนตัว
- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
รายละเอียดของงาน :
- นำเสนอและสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
- ดูแลยอดขายและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า
- ออกพบตัวแทนจำหน่ายตามแผนที่กำหนด
- ตรวจเยี่ยมกลุ่มลูกค้าเก่าขยายฐานลูกค้าใหม่
สถานที่ปฏิบัติงาน :  นนทบุรี
อัตรา :  2 อัตรา
ลักษณะงาน :  ประจำ
เงินเดือน :  ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท ตำแหน่ง :
  Sales Engineer
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
- วุติการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม/สารสนเทศ
- มีประสบการณ์ทำงานในงานขายโครงการ Telecom&IT 3-5 ปี
- ถ้ามีประสบการขายใน Operator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือจีนได้
- มีรถยนต์ส่วนตัว
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- รักความก้าวหน้า มุ่งมั่นในผลสำเร็จ
รายละเอียดของงาน :
1. ด้านการวางแผนกลยุทธ์
วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว วางแผนการบริหารงบประมาณ รวมไปถึงวางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด
2. ด้านการบริหารงานขาย
เสนอขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด, วางแผนการสรรหาลูกค้าใหม่, กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าปัจจุบัน
3. ด้านการจัดการทั่วไป
วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
สถานที่ปฏิบัติงาน :  นนทบุรี
อัตรา :  3 อัตรา
ลักษณะงาน :  ประจำ
เงินเดือน :  ตามประสบการณ์ 
วิธีการสมัคร :
 E-mail : rattanapornm@leotech.co.th, noppamas@leotech.co.th
สมัครผ่าน >> JobThai <<
 Tel :02-926-1870-3 ต่อ 155, 151, 139 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์