Keymaster

ถาม: ความละเอียดถ่ายวิดีโอสูงสุดเท่าไร

ตอบ : Full HD


 

ถาม: หน้าจอกว้างกี่นิ้ว

ตอบ : 2 นิ้ว


 

ถาม: รหัสผ่าน WiFi อะไร

ตอบ: 1234567890


 

ถาม : รองรับ Micro SD Card ได้สูงสุดเท่าไร

ตอบ : รองรับได้สูงสุด 64 GB


 

ถาม: แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกี่ชั่วโมง

ตอบ : ประมาณ 150 นาที

 

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: Q&A กล้องติดรถยนต์รุ่น : G.Pro1
Your information: