คลอสอบรมหลักสูตรสร้างงานสร้างรายได้ด้วยระบบทีวีในตึก (Starter ) วันที่ 9 สิงหาคม 2560 (หลักสูตร D-MATV) สถานที่อบรม : ณ ห้องประชุมใหญ่ เวลา : 13.00 – 17.00 น.วิทยากร : ลงทะเบียน 12:30น. เป็นขึ้นไป วิศวกร, ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบทีวีในตึก


รายละเอียด:1.บริษัทจัดเอกสารประกอบการบรรยายและอุปกรณ์ได้ท่านสัมผัสจริง
2.บริษัทจะทำการประกาศนียบัตรสำหรับทุกท่านที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้
3.ท่านสามารถนำรถมาจอดในสถานที่จอดรถของบริษัทได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4.รับจำนวนจำกัดเพียงครั้งละ 40 ท่าน เท่านั้น

กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการคลิก! : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddofTCPsrmKotPxAZjecqD2wdzV44EQoKoUxmBpWSADnWQ-g/viewform?usp=send_form

ได้ที่แผนกการตลาด เบอร์ 02-926-1870
E-mail: info@leotech.co.th
Website: www.leotech.co.th


อัพเดทรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม วันที่ 9 สิงหาคม 60 ค่ะ
1.คุณวีระพันธ์ มากนคร
2.คุณพลยุทธ์ บูรณะชีพ
3คุณยงยุทธ ใจพรหม
4คุณอธิชัย แซโก
5คุณพรชัย สีหานาท
6คุณอดุลย์ ราชวงษ์
7คุณสมหมาย วัฒนกูล
8คุณณัฐพงษ์ ปิยะพิทักมานนท์
9คุณเกศรินทร์ ส่งเสริม
10คุณธีรยุทธ โต๊ะหลาง
11คุณจักรพงษ์ มิตรานนท์
12ว่าที่ รต.วรรณชัย มิตรานนท์
13คุณสมพงศ์ พ่วงผ่อง
14คุณอิทธินันท์ สุทธิพงษ์
15คุณสุนทร คงไทย
16คุณจอมไตร ปัทมยุคนธร
17คุณนิมิต สาโรชกรกิจ
18คุณอำพน สุริรังกุล
19คุณธวัชชัย ทองเรืองรอง
20คุณปนัดดา วงษ์เกตุโจ
21คุณเมธี แซ่อึ้ง
22คุณพิชิต ประเสริฐจิตสรร
23คุณพรทิพย์ ประเสริฐจิตสรร
24คุณกรุณา วงษ์เกตุใจ

NO COMMENTS

Leave a Reply

*