กิจกรรมจิตอาสา “เก็บขยะ เก็บใจ”

กิจกรรมจิตอาสา “เก็บขยะ เก็บใจ”

จิตอาสา ‘ลีโอเทค’ ร่วมใจจัดกิจกรรม เก็บขยะเก็บใจ ชุมชนใกล้ตัว


จิตอาสา ‘ลีโอเทค’ ร่วมใจจัดกิจกรรม “เก็บขยะเก็บใจชุมชนใกล้ตัว” วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 พนักงานจิตอาสา บริษัท ลีโอเทคฯ จัดกิจกรรมเก็บขยะเก็บใจ ชุมชนใกล้ตัว ณ ซอยท่าอิฐ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จุดประสงค์
ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ชุมชนใกล้ตัวที่เราอาศัยอยู่สะอาดน่าอยู่ ปราศจากขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ทางด้านจิตอาสา กว่า 60 คน มีความสามัคคีช่วยกันเก็บขยะอย่างตั้งใจ ท่ามกลางอากาศครึ่มฟ้า ครึ่มฝน แต่ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดจิตอาสาทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส กันถ้วนหน้า สำหรับกิจกรรม ‘เก็บขยะเก็บใจ’ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก”
ฝึกฝนวินัย ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่วนรวม เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนในด้านหนึ่งรวมทั้ง เป็นการสร้างนิสัยของคนในการทิ้งขยะของคนในชุมชนอีกด้วย..


NO COMMENTS

Leave a Reply

*