โครงการลีโอเทค รักษ์ป่า ปลูกป่า รักษ์น้ำ สร้างฝาย (ครั้งที่5)

โครงการลีโอเทค รักษ์ป่า ปลูกป่า รักษ์น้ำ สร้างฝาย (ครั้งที่5)

‘ลีโอเทค’ ขับเคลื่อนพลัง มุ่งหน้าสู่อุ้มผาง ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อผืนป่า ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2560 โครงการลีโอเทค รักษ์ป่า ปลูกป่า รักษ์น้ำ สร้างฝาย ได้เริ่มต้นขึ้นที่ชุมชนเล็กๆ

 หมู่บ้านปรอผาโด้ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ครั้งที่ 5 ได้เริ่มขึ้นแล้ว นำทีมโดย คุณสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทองเเละ คุณสุมลมาลย์ สุรสิงห์โตทอง ผู้บริหาร บริษัท ลีโอเทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด และพนักงานในเครือ ร่วมกับ ไทเฟินคณะกรรมการบริหารจัดการป่าไม้ชุมชนจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเรียนรู้คุณค่าของผืนป่า และ เพิ่มต้นไม้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวทุกคนตั้งใจปลูกต้นไม้ด้วยสองมือที่มีพลังเพื่อต้นไม้จะเติบโตขึ้นมาอย่างอุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นฟื้นฟูป่าชะลอการไหลของกระแสน้ำเมื่อมีน้ำป่าไหลหลากและยังกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคได้ทั้งคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงถือว่ามีประโยชน์อย่างมากอีกทั้งยังจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง มะโอโค๊ะอำเภออุ้มผางจังหวัดตากบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แบ่งปันรอยยิ้มแห่งความสุขร่วมกัน ทั้งนี้ชาวลีโอเทคและคณะจะตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกของเราต่อไป


 


NO COMMENTS

Leave a Reply

*