โครงการปลูกป่ายั่งยืน 10,000 ต้น รุ่นที่ 2

โครงการปลูกป่ายั่งยืน 10,000 ต้น รุ่นที่ 2

โครงการปลูกป่ายั่งยืน 10,000 ต้น (รุ่นที่ 2) วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทาง บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด ร่วมกับ ไร่ภูผา อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี ร่วมจัดโครงการปลูกป่ายั่งยืน 10,000 ต้น เพราะปัจจุบัน โลกของเราอากาศร้อนมากขึ้น เนื่องจากมนุษย์ได้ทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการตัดไม้ทำลายป่าโดยไม่คิดที่ จะปลูกต้นไม้ทดแทนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือภัยพิบัติจากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ทั้งน้ำท่วมฉับพลัน ภัยแล้ง ดินถล่ม ทาง บริษัท ลีโอเทคฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว เเละ ความสำคัญของผืนป่า จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาโดย มีทีมงานเป็นพนักงานของ บริษัท ที่มีจิตอาสาร่วมกัน จำนวน 30 คน ได้มาช่วยกันปลูกป่าบนผืนดินที่เเห้งเเล้ง เเห่งนี้เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรป่าไม้ ให้กลับคืนมาดังเดิม โดยต้นไม้เเต่ละต้นที่ปลูกเเล้วจะได้รับ การดูเเลให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเติบใหญ่เป็นต้นไม่้ที่เเข็งเเรง ทั้งนี้ทาง บริษัท มีความภูมิใจที่ได้เป็นตัวเเทนของ คนทั่วประเทศ เพิ่มจำนวนต้นไม้ให้เเก่ผืนป่าทดเเทนบุญคุณ ของเเผ่นดินให้ป่าไม้ให้คงความอุดม สมบูรณ์ และ ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


NO COMMENTS

Leave a Reply

*