โครงการ ลีโอเทค ร่วมสานฝัน มอบทุนการศึกษาลูกช่างทั่วประเทศ 300 ทุน เริ่มต้นขึ้นเเล้ว เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่ดี และ ช่วยสังคมไทยให้มีความสุข สร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวช่าง ยื่นเอกสารภายใน 30 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านตัวเเทนจำหน่าย “ลีโอเทค” ทั่วประเทศ “เพราะลีโอเทค ใส่ใจถึงความสำเร็จ ทางการศึกษาของเยาวชนไทย”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่ดี และช่วยสังคมไทยมีความสุข
2. สร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวช่าง
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวแทนจัดจำหน่าย และ ครอบครัวช่าง

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ใบสมัคร ดาวโหลดได้ตามลิ้งนี้เลยค่ะ >> Download Now

2. ส่งภาพครอบครัว (บ้าน ) มาให้พิจารณา
3. ผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป ( สำเนาเอกสารผลการเรียนปีการศึกษาล่าสุด )
4. สำเนาเอกสารใบประกาศกิจกรรมดีเด่น ของลูกช่าง (ถ้ามี) 5. สำเนาสูจิบัตรของผู้ขอทุนสานฝัน ‘ลูกช่าง’
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของช่าง

เงื่อนไขการรับทุน
ตัวแทนจำหน่ายรับรอง
การตัดสินพิจารณาทุนของ LEOTECH ถือเป็นที่สิ้นสุด และ ยอมรับผลประกาศของทุนทุกกรณี
หากวันผู้ที่สนใจรับทุน จะส่งนำส่งเอกสารครบตามที่ทางบริษัทกำหนด
การรับทุนสานฝัน 1ทุน ต่อ 1 ครอบครัวช่าง
เครือข่ายช่างที่มีสิทธิ์ รับทุน ต้องมที่มอบทุน ครอบครัวช่างยังต้องอยู่กับตัวแทนจัดจำหน่ายในวันดังกล่าว

จัดส่งเอกสารทั้งหมดผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย**
ปิดรับเอกสารภายในวันที่ : 30 ตุลาคม 2559
ประกาศผู้ได้รับทุน : 10 พย. 2559


ประกาศผลผู้ที่เข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษา

PHOTO  รวมภาพผู้ที่เข้าร่วมโครงการเเละได้รับทุนการศึกษาครั้งที่ 1


มอบทุนการศึกษาโดยร้าน : ร้านชื่นชมการไฟฟ้า


มอบทุนการศึกษาโดยร้าน : ร้านเเซท ซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี

มอบทุนการศึกษาโดยร้าน : ร้านเอฟวัน หนองคาย

มอบทุนการศึกษาโดยร้าน : ร้านชัยวิชิตวิทย์

 มอบทุนการศึกษาโดยร้าน : ร้านเเสงดาวเทเลคอม จำนวน 2 ทุน

มอบทุนการศึกษาโดยร้าน : ร้านเอเเพ็ค จังหวัดอุดรธานี 


NO COMMENTS

Leave a Reply

*