สเปคสินค้า

+ กล้องวงจรปิด Longse สเปครวม: DownloadNEW !

กล้องวงจรปิด Longse รุ่นต่างๆ

+ Bullet  HD-4in1@1_0MP-LBM24HTC100B  : Download
+ Bullet  HD-4in1@1_0MP-LBW30HTC100B  : Download
+ Bullet Full HD-4in1@2_1MP-LBH30HTC200ES  : Download
+ Bullet HD-4in1@1_0MP-LBQ24HTC100B : Download
+ Dome Full HD-4 in1 @2_1MP-LIRDGHTC200ES : Download
+ Dome HD-4in1@1_0MP-LIRDLHTC100B  : Download
+ Dome HD-4in1@1_0MP-LIRDNHTC100B  : Download
+  POE IP 1_3MP-LBH30S130POE : Download
+ POE IP 1_3MP-LIRDGS130EXPOE : Download
+ POE IP 2_0MP-LBH30S200EXPOE : Download
+  POE IP 2_0MP-LIRDNS200EXPOE : Download
+  XVR2004PD : Download
+ XVR2004U : Download
+ XVR2008U : Download
+ XVR2104A-1080P : Download
+ XVR2116U : Download
+ XVR3108A-1080P  : Download
+ XVR3132L: Download

 

กล้องวงจรปิด Longse แบบ HD-AHD

+ HD-AHD1_3MP-LBN24AD130S : Download
+ HD-AHD1_3MP-LIRDNAD130S : Download
+ HD-AHD1MP-LBN24AD100V : Download
+ HD-AHD1MP-LIRDNAD100V : Download

 

กล้องวงจรปิด Longse แบบ HD-CVI

+ HD-CVI Speed Dome1_3MP-PT4E010CV130S : Download
+ HD-CVI1_3MP-LBH30CV130S : Download
+ HD-CVI1_3MP-LBH48CV130S : Download
+ HD-CVI1_3MP-LIRDGCV130S : Download
+ HD-CVI2_4MP-LBH30CV200S : Download
+ HD-CVI2_4MP-LBH48CV200S : Download
+ HD-CVI2_4MP-LIRDGCV200S : Download

 

กล้องวงจรปิด Longse แบบ IP

+ IP 1_3MP-LBH30S130 : Download
+ IP 1_3MP-LIRDNS130 : Download
+ IP 2_4MP-LBH30A200 : Download
+ IP 2_4MP-LIRDNA200 : Download

 

กล้องวงจรปิด Longse แบบ POE IP

+ POE IP 1_3MP-LBH30S130POE : Download
+ POE IP 1_3MP-LIRDGS130EXPOE : Download
+ POE IP 2_4MP-LBH30A200EXPOE : Download
+ POE IP 2_4MP-LIRDNA200EXPOE : Download

ระบบเคเบิลทีวี

Trunk Amplifier & Line Extender

+ Trunk Return Amplifier 860 MHz (dBy): LE30GS-EQR

Power Supply

+ Power Supply 60V (dBy): P-13A Full Auto

Optic Fiber Cable

+ dBy Profession Optic Fiber Cable (dBy):
OFC/FIG8-xxT

Optical Transmitter

+ Optical Transmitter (UTP):
FOTUTP – XX mw

 

Optical Receiver

+ Optical Receiver (dBy): INDOOR THAI-NODE

สายนำสัญญาณ

RG6 RG11 CCTV

+ BIG CCTV Cable : BIG CCTV
+ BIG SAT Cable : BIG SAT

(Coaxial Cable : Drop Cable)

+ 75 Ohm Coaxial Cable Drop Cable: F11TSVM
+ 75 Ohm Coaxial Cable Drop Cable: F11SSVM

 

dBy (Coaxial Cable : RG6)

+ Coaxial Cable RG6 (dBy): LT660WV-100
+ Coaxial Cable RG6 (dBy): LT660BV-100
+ Coaxial Cable RG6 (dBy): LT660WV-305
+ Coaxial Cable RG6 (dBy): LT660BV-305
+ Coaxial Cable RG6 (dBy): LT660BVM
+ Coaxial Cable RG6 (dBy): LT690BVM
+ Coaxial Cable RG6 (dBy True visions): LT660TV

dBy (Coaxial Cable : RG11)

+ Coaxial Cable RG11 (dBy): LT1190BV
+ Coaxial Cable RG11 (dBy): LT1190BVM
+ Coaxial Cable RG11 (dBy): LT1190BVMF
+ Coaxial Cable RG11 (dBy): LT1190BVM-T
+ Coaxial Cable RG11 (dBy): NET11M

dBy Sattel (Coaxial Cable : RG6)

+ Coaxial Cable RG6 (dBy Sattel): SAT100W
+ Coaxial Cable RG6 (dBy Sattel): SAT100B
+ Coaxial Cable RG6 (dBy Sattel): SAT305W
+ Coaxial Cable RG6 (dBy Sattel): SAT305B

 

dBy CCTV (Coaxial Cable : RG6)

+ Coaxial Cable RG6 (dBy CCTV500AC): CCTV500AC
+ Coaxial Cable RG6 (dBy CCTV): CCTV500W
+ Coaxial Cable RG6 (dBy CCTV): CCTV500B
+ สายสัญญาณเเบบมีสายไฟในตัว เเละ มีสลิง : รุ่น CCTV500M/AC

UTP (Coaxial Cable : RG6)

+ Coaxial Cable RG6 (UTP): UTP690WV
+ Coaxial Cable RG6 (UTP): UTP690BV
+ Coaxial Cable RG6 (UTP): UTP690BVM

UTP (Coaxial Cable : RG11)

+ Coaxial Cable RG11 (UTP): UTP1190QSM

ProLine (Coaxial Cable : RG6)

+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL664W-100
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL664B-100
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL6128W-100
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL6128B-100
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL664W-305
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL664B-305
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL6128W-305
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL6128B-305

CommScope (Coaxial Cable : RG59)

+ Coaxial Cable RG59 (CommScope): F59HEC-2VV

CommScope (Coaxial Cable : RG6)

+ Coaxial Cable RG6 (CommScope): SAT660WV-100
+ Coaxial Cable RG6 (CommScope): SAT660BV-100
+ Coaxial Cable RG6 (CommScope): SAT660WV
+ Coaxial Cable RG6 (CommScope): SAT660BV
+ Coaxial Cable RG6 (CommScope): F690BVM

CommScope (Coaxial Cable : RG11)

+ Coaxial Cable RG11 (CommScope): F1160BV
+ Coaxial Cable RG11 (CommScope): F11TSVM

Fiber Optic

+ Fiber Optic Cable: FIG804C/2/FIG804C/FIG808c/FIG812C/FIG824C/FIG848C

 

LEOTECH HDMI

+ LEOTECH BASIC HDMI : ROUNDHDMI3.0M

 

ระบบทีวีในตึก
MATV

ชุดงานระบบดิจิตอลทีวี

+ Spec dBy Digital4.0 LEOTECH : download new!!!
+ ชุดงานระบบดิจิตอลทีวี : download

ชุดงานระบบ (HEAD END)

+ ชุดงานระบบ 10 ช่อง : download
+ ชุดงานระบบ 16 ช่อง : download
+ ชุดงานระบบ 20 ช่อง : download
+dBy Satcom9+1 : download

+dBy Satcom15+1 : download

+ ชุดงานระบบ 32 ช่อง : download

งานระบบ L-Band

+ งานระบบ L-Band 50 ห้อง : L-Band50room-dBy
+ งานระบบ L-Band 100 ห้อง : L-Band100room-dBy
+ งานระบบ L-Band 200 ห้อง : L-Band200room-dBy
+ งานระบบ L-Band 200 ห้อง + RF TV 16 CH. : L-Band+RF_200room-dBy

เครื่องมือวัดสัญญาณ

+ Super Signal Level Meter :DS2400B

Modulator

+ Double Side Band Modulator (dBy):MOD 2-69
+ Modulator Single Side Band (dBy):
TMS-VHF
+ Modulator Single Side Band (dBy):
TMS-UHF
+ Double Side Band Modulator (dBy):
PMOD
+ Pro Modulator (dBy):
PRO-MOD
+ Single Side Band Channel Convertor (dBy):
TCS
+ Demodulator (dBy):
TDM
+ Modulator Plus (dBy):
MP-VHF
+ 10 Channal TV Modulator (dBy): MOD-10IN1

Combiner

+ Passive Combiner 8 Ch. (dBy): PC-8
+ Passive Combiner 16 Ch. (dBy): PC-16
+ Passive Combiner 20 Ch. (dBy): PC-20
+ Active Combiner 20 Ch. (dBy): AC-20

Rack and Tray

+ Standard Rack 19″ & Tray (dBy): Standard Rack
+ Euro Rack 19″ & Tray (dBy): Euro Rack

 

Indoor Booster

+ Active Combiner Filter (dBy):10ACF
+ multi Band Booster (dBy):3IN1
+ multi Band Booster (dBy):COMPACT-AMP
+ multi Band Booster (dBy):MA110
+ multi Band Booster Aluminium Case (dBy):
DA3IN1-A
+ Wide Booster Band (dBy):DA-124EQR
+ Wide Booster Band (dBy):SLOPE
+ Wide Booster Band (dBy):COMPACT-SLOPE
+ Wide Booster Band (dBy):WA110
+ Wide Booster Band (dBy):DA1000C
+ Wide Band Booster Aluminium Case (dBy):
DA124-PLUS
+ Wide Band Booster Aluminium Case (dBy):DA120-PLUS
+ Wide Band Booster Aluminium Case (dBy):DA124
+ Wide Band Booster Aluminium Case (dBy):DA120

 

Indoor Splitter & Tap-Off

+ Tap-Off 2.4GHz : Download UPDATE 15-2-59
+ Satellite Splitter (dBy Sattel): download

 

Base units X-Series : ASTRO Germany

+ 8 slots base unit (ASTRO): X-8 twin
+ 5 slots base unit (ASTRO):X-5 twin
+ 2 slots base unit (ASTRO):X-2 twin

 

Plug-in cards X-Series : ASTRO Germany

+ X-analogue quad A/V plug-in card (ASTRO): X-A/V quad
+ Modulator twin analogue (ASTRO): X- A/V twin 860 S
+ SAT twin-digital (ASTRO): X-QAM twin 3

ระบบทีวีดาวเทียม

dBy Sattel : Receiver

+ LEO 809CKU: LEO809CKUNEW !
+ LEO 809HD: LEO 809HD NEW !
+ Receiver (dBy): LEO999V1s
+ Receiver (dBy): LEO999MATVs
+ Receiver (dBy): LEO809 V.1 s
+ Receiver (dBy): LEO999 MATV
+ Receiver (dBy): LEO809nano
+ Receiver (dBy): TF8000F
+ Receiver (dBy): LEO-9IR
+ Receiver (dBy): LEO809 V.1
+ Receiver (dBy): LEO999
+ Receiver (dBy): LEO705
+ Receiver (dBy): LEO809
+ Receiver (dBy): LEO919

Auto Sat

+ Auto Sat: Auto Sat3

dBy Sattel : spec Multi Switch

+ Specification of MS24: Download
+ Specification of MS26: Download
+ Specification of MS28: Download
+ Specification of MS44: Download
+ Specification of MS48: Download
+ Specification of MS98: Download

 

dBy Sattel : LNBF

+ LNB C1PLUS: Download
+ LNB C2Tplus: Download
+ LNB S-KLNB-2PLUS: Download
+ LNB S-KLNB-1Plus: Download

 

dBy Sattel : Splitter420xAPN

+ Satellite Splitter (dBy Sattel): Splitter420xAPN

 

dBy Satellite : Finder

+ Finder (dBy): dBy SF-903
+ Finder (dBy): SignalLevelMeter DS1001 v2.2
+ Finder (dBy): SignalLevelMeter DS1001 v2.3