ความรู้สัญญาณกันขโมย

False Alarm จากระบบกันขโมยบ้าน มีสาเหตุจากอะไร?

thief-with-bag-of-stolen-items-200x300

False Alarm คือ สัญญาณเตือนที่ผิดพลาดของระบบกันขโมยบ้าน หากเกิดขึ้นบ่อยๆนอกจากทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนรำคาญแล้ว ยังทำให้ความน่าเชื่อถือของระบบหมดไป เจ้าของบ้านก็ไม่กล้าใช้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขโมยขึ้นบ้านจริงๆ ยามและเพื่อนบ้านก็อาจจะไม่สนใจ

False Alarm เกิดได้ทั้งจากตัวระบบกันขโมยเอง การติดตั้งที่ไม่ดี และความผิดพลาดจากผู้ใช้งาน โดยสาเหตุและการป้องกัน False Alarm มีดังต่อไปนี้

ระบบ Fire Alarm System คืออะไร
Arlrm_leotech

ภาพประกอบจาก : ลีโอเทค

Fire Alarm Systems หรือ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสม เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station ( Manual Call Point ) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับรู้และแก้ไข ไม่ให้ไฟไหม้นั้นลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้