กล่องรับดาวเทียม

รีวิวเเนะนำกล่องรับดาวเทียม LEO809HD แนะนำตัวอุปกรณ์ 

 


 

กล่องดาวเทียม LEO809HD การเอัพเฟิร์มแวร์แบบง่าย วิธีที่1


 

กล่องรับดาวเทียม LEO809HD การเอัพเฟิร์มแวร์แบบง่าย วิธีที่2


 

กล่องรับดาวเทียม LEO809HD การเลือกดาวเทียม LEO809HD


กล่องรับดาวเทียม LEO809HD การเลือกชมช่องทีวีความคมชัดสูง วิธีที่1


กล่องรับดาวเทียม LEO809HD การเลือกชมช่องทีวีความคมชัดสูง วิธีที่ 2


กล่องรับดาวเทียม LEO809HD การบันทึกรายการล่วงหน้า


กล่องรับดาวเทียม LEO809HD การบันทึกรายการแบบง่ายๆ


 

กล่องรับดาวเทียม LEO809HD ใช้เป็นเครื่องดูหนัง