สเปค ระบบเคเบิลทีวี

ระบบเคเบิลทีวี

Trunk Amplifier & Line Extender

+ Trunk Return Amplifier 860 MHz (dBy): LE30GS-EQR

Power Supply

+ Power Supply 60V (dBy): P-13A Full Auto

Optic Fiber Cable

+ dBy Profession Optic Fiber Cable (dBy):
OFC/FIG8-xxT

Optical Transmitter

+ Optical Transmitter (UTP):
FOTUTP – XX mw

 

Optical Receiver

+ Optical Receiver (dBy): INDOOR THAI-NODE