สเปค สายนำสัญญาณ

สายนำสัญญาณ

RG6 RG11 CCTV

+ BIG CCTV Cable : BIG CCTV
+ BIG SAT Cable : BIG SAT

(Coaxial Cable : Drop Cable)

+ 75 Ohm Coaxial Cable Drop Cable: F11TSVM
+ 75 Ohm Coaxial Cable Drop Cable: F11SSVM

 

dBy (Coaxial Cable : RG6)

+ Coaxial Cable RG6 (dBy): LT660WV-100
+ Coaxial Cable RG6 (dBy): LT660BV-100
+ Coaxial Cable RG6 (dBy): LT660WV-305
+ Coaxial Cable RG6 (dBy): LT660BV-305
+ Coaxial Cable RG6 (dBy): LT660BVM
+ Coaxial Cable RG6 (dBy): LT690BVM
+ Coaxial Cable RG6 (dBy True visions): LT660TV

dBy (Coaxial Cable : RG11)

+ Coaxial Cable RG11 (dBy): LT1190BV
+ Coaxial Cable RG11 (dBy): LT1190BVM
+ Coaxial Cable RG11 (dBy): LT1190BVMF
+ Coaxial Cable RG11 (dBy): LT1190BVM-T
+ Coaxial Cable RG11 (dBy): NET11M

dBy Sattel (Coaxial Cable : RG6)

+ Coaxial Cable RG6 (dBy Sattel): SAT100W
+ Coaxial Cable RG6 (dBy Sattel): SAT100B
+ Coaxial Cable RG6 (dBy Sattel): SAT305W
+ Coaxial Cable RG6 (dBy Sattel): SAT305B

 

dBy CCTV (Coaxial Cable : RG6)

+ Coaxial Cable RG6 (dBy CCTV500AC): CCTV500AC
+ Coaxial Cable RG6 (dBy CCTV): CCTV500W
+ Coaxial Cable RG6 (dBy CCTV): CCTV500B
+ สายสัญญาณเเบบมีสายไฟในตัว เเละ มีสลิง : รุ่น CCTV500M/AC

UTP (Coaxial Cable : RG6)

+ Coaxial Cable RG6 (UTP): UTP690WV
+ Coaxial Cable RG6 (UTP): UTP690BV
+ Coaxial Cable RG6 (UTP): UTP690BVM

UTP (Coaxial Cable : RG11)

+ Coaxial Cable RG11 (UTP): UTP1190QSM

ProLine (Coaxial Cable : RG6)

+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL664W-100
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL664B-100
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL6128W-100
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL6128B-100
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL664W-305
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL664B-305
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL6128W-305
+ Coaxial Cable RG6 (ProLine): PL6128B-305

CommScope (Coaxial Cable : RG59)

+ Coaxial Cable RG59 (CommScope): F59HEC-2VV

CommScope (Coaxial Cable : RG6)

+ Coaxial Cable RG6 (CommScope): SAT660WV-100
+ Coaxial Cable RG6 (CommScope): SAT660BV-100
+ Coaxial Cable RG6 (CommScope): SAT660WV
+ Coaxial Cable RG6 (CommScope): SAT660BV
+ Coaxial Cable RG6 (CommScope): F690BVM

CommScope (Coaxial Cable : RG11)

+ Coaxial Cable RG11 (CommScope): F1160BV
+ Coaxial Cable RG11 (CommScope): F11TSVM

Fiber Optic

+ Fiber Optic Cable: FIG804C/2/FIG804C/FIG808c/FIG812C/FIG824C/FIG848C

 

LEOTECH HDMI

+ LEOTECH BASIC HDMI : ROUNDHDMI3.0M