สเปค ระบบทีวีในตึก MATV

ระบบทีวีในตึก
MATV

ชุดงานระบบดิจิตอลทีวี

+ Spec dBy Digital4.0 LEOTECH : download new!!!
+ ชุดงานระบบดิจิตอลทีวี : download

ชุดงานระบบ (HEAD END)

+ ชุดงานระบบ 10 ช่อง : download
+ ชุดงานระบบ 16 ช่อง : download
+ ชุดงานระบบ 20 ช่อง : download
+dBy Satcom9+1 : download

+dBy Satcom15+1 : download

+ ชุดงานระบบ 32 ช่อง : download

งานระบบ L-Band

+ งานระบบ L-Band 50 ห้อง : L-Band50room-dBy
+ งานระบบ L-Band 100 ห้อง : L-Band100room-dBy
+ งานระบบ L-Band 200 ห้อง : L-Band200room-dBy
+ งานระบบ L-Band 200 ห้อง + RF TV 16 CH. : L-Band+RF_200room-dBy

เครื่องมือวัดสัญญาณ

+ Super Signal Level Meter :DS2400B

Modulator

+ Double Side Band Modulator (dBy):MOD 2-69
+ Modulator Single Side Band (dBy):
TMS-VHF
+ Modulator Single Side Band (dBy):
TMS-UHF
+ Double Side Band Modulator (dBy):
PMOD
+ Pro Modulator (dBy):
PRO-MOD
+ Single Side Band Channel Convertor (dBy):
TCS
+ Demodulator (dBy):
TDM
+ Modulator Plus (dBy):
MP-VHF
+ 10 Channal TV Modulator (dBy): MOD-10IN1

Combiner

+ Passive Combiner 8 Ch. (dBy): PC-8
+ Passive Combiner 16 Ch. (dBy): PC-16
+ Passive Combiner 20 Ch. (dBy): PC-20
+ Active Combiner 20 Ch. (dBy): AC-20

Rack and Tray

+ Standard Rack 19″ & Tray (dBy): Standard Rack
+ Euro Rack 19″ & Tray (dBy): Euro Rack

 

Indoor Booster

+ Active Combiner Filter (dBy):10ACF
+ multi Band Booster (dBy):3IN1
+ multi Band Booster (dBy):COMPACT-AMP
+ multi Band Booster (dBy):MA110
+ multi Band Booster Aluminium Case (dBy):
DA3IN1-A
+ Wide Booster Band (dBy):DA-124EQR
+ Wide Booster Band (dBy):SLOPE
+ Wide Booster Band (dBy):COMPACT-SLOPE
+ Wide Booster Band (dBy):WA110
+ Wide Booster Band (dBy):DA1000C
+ Wide Band Booster Aluminium Case (dBy):
DA124-PLUS
+ Wide Band Booster Aluminium Case (dBy):DA120-PLUS
+ Wide Band Booster Aluminium Case (dBy):DA124
+ Wide Band Booster Aluminium Case (dBy):DA120

 

Indoor Splitter & Tap-Off

+ Tap-Off 2.4GHz : Download UPDATE 15-2-59
+ Satellite Splitter (dBy Sattel): download

 

Base units X-Series : ASTRO Germany

+ 8 slots base unit (ASTRO): X-8 twin
+ 5 slots base unit (ASTRO):X-5 twin
+ 2 slots base unit (ASTRO):X-2 twin

 

Plug-in cards X-Series : ASTRO Germany

+ X-analogue quad A/V plug-in card (ASTRO): X-A/V quad
+ Modulator twin analogue (ASTRO): X- A/V twin 860 S
+ SAT twin-digital (ASTRO): X-QAM twin 3