สเปค ระบบทีวีดาวเทียม

ระบบทีวีดาวเทียม

dBy Sattel : Receiver

+ LEO 809CKU: LEO809CKUNEW !
+ LEO 809HD: LEO 809HD NEW !
+ Receiver (dBy): LEO999V1s
+ Receiver (dBy): LEO999MATVs
+ Receiver (dBy): LEO809 V.1 s
+ Receiver (dBy): LEO999 MATV
+ Receiver (dBy): LEO809nano
+ Receiver (dBy): TF8000F
+ Receiver (dBy): LEO-9IR
+ Receiver (dBy): LEO809 V.1
+ Receiver (dBy): LEO999
+ Receiver (dBy): LEO705
+ Receiver (dBy): LEO809
+ Receiver (dBy): LEO919

Auto Sat

+ Auto Sat: Auto Sat3

dBy Sattel : spec Multi Switch

+ Specification of MS24: Download
+ Specification of MS26: Download
+ Specification of MS28: Download
+ Specification of MS44: Download
+ Specification of MS48: Download
+ Specification of MS98: Download

 

dBy Sattel : LNBF

+ LNB C1PLUS: Download
+ LNB C2Tplus: Download
+ LNB S-KLNB-2PLUS: Download
+ LNB S-KLNB-1Plus: Download

 

dBy Sattel : Splitter420xAPN

+ Satellite Splitter (dBy Sattel): Splitter420xAPN

 

dBy Satellite : Finder

+ Finder (dBy): dBy SF-903
+ Finder (dBy): SignalLevelMeter DS1001 v2.2
+ Finder (dBy): SignalLevelMeter DS1001 v2.3