ระบบทีวีดาวเทียม

หลักเกณฑ์ต่างๆที่ควรพิจารณาก่อนติดตั้งจานดาวเทียม


(1.)ทิศทางของการตั้งหน้าจาน ต้องดี ไม่มีสิ่ง กีดขวาง ไม่มีอะไรมาบดบัง ทิศทางการรับสัญญาณ ช่างติดตั้งจะต้องทำงานไสดวก ไม่ลำบากจนเกินไป เพราะเผื่อมีปัญหา ใดๆเกิดขึ้นจะได้ ทำการเซอร์วิสท์ โดยสะดวก ทิศทางการติดตั้งควรสามารถหันไปรับดาวเทียมดวงนั้นๆได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะในอนาคตท่านอาจต้องการปรับจานไปรับดาวเทียมดวงอื่นๆอีก หรืออาจจะมีดาวเทียมดวงใหม่ๆ ส่งขึ้นไปในวงโคจรท่านจะได้ไม่ต้องย้ายจุดติดจานบ่อยๆโดยทิศทางที่หันไปรับจานดาวเทียม จะต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้มาบดบัง

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม(Satellite Receivre)

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือตัวรีซีฟเวอร์ ในบางครั้งอาจจะถูกเรียกว่า เซ็ตท็อปบ็อกซ์(Srt Top Box)
หรืออาจจะถูกเรียกว่า IRD(Integreated Receiver&Decoder) แต่โดยรวมแล้วก็คือเครื่องรับสัญญาณเหมือนกัน เพียงแต่อาจจะมีฟังก์ชั่น การทำงาน หรือคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปบ้างเท่านั้น หน้าที่ของเครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียม คือ จะแปลงสัญญาณ IF ที่วิ่งลงมาตามสายนำสัญญาณให้ออกมาเป็นภาพและเสียง

เครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านดาวเทียมระบบ iPSTAR

iPSTAR เป็นระบบเครือข่ายดาวเทียมที่สามารถให้บริการบรอดแบนด์ (Broadband) แบบ 2 ทาง บน Internet Protocol (IP) Platform เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง รวมถึงการใช้การประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ บน IP Platform , เช่นการต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต เป็นแบบ ‘Always on’

ความรู้พื้นฐานเรื่องจานดาวเทียม
ระบบการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนั้น มี 2 แบบ

แบบ C – Bandจะส่งคลื่นความถี่กลับมายังโลกอยู่ในช่วงความถี่ 3.4 – 4.2 GHz ซึ่งจะมีฟุตปริ้นท์ ที่มีขนาดกว้าง ครอบคลุมพื้นที่ การให้บริการได้หลายประเทศ เช่น ของดาวเทียมไทยคม 2/5 พื้นที่ให้บริการ คือทวีปเอเซีย และยุโรปบางส่วน

ข้อดี : การใช้ดาวเทียมระบบนี้เหมาะที่จะใช้ในประเทศใหญ่ๆ เพราะครอบคลุมพื้นที่การให้บริการได้หลายประเทศ ซึ่งใช้ดาวเทียมหนึ่งดวง ก็ถ่ายทอดสัญญาณได้ทั่วประเทศและยังถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วย เช่น จีน, อินโดนีเซีย, เวียดนาม เป็นต้น

ข้อเสีย : เนื่องจากส่งครอบคลุมพื้นที่กว้างๆ ความเข็มของสัญญาณจะต่ำ จึงต้องใช้จาน 4 – 10 ฟุต ขนาดใหญ่รับสัญญาณภาพจึงจะคมชัด

แบบ KU – Band จะส่งคลื่นความถี่ 10 – 12 GHz สูงกว่าความถี่ C-Band สัญญาณที่ส่งจะครอบคลุมพื้นที่ได้น้อย จึงเหมาะสำหรับการส่งสัญญาณเฉพาะภายในประเทศ


โทรทัศน์ดาวเทียม หรือในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า “Satellite Television” หมายถึง รายการโทรทัศน์ที่จัดส่งโดยผ่าน ดาวเทียมและรับโดยจานดาวเทียม ผ่านเครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียมทั้งในรูปแบบของภายนอก กล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ สร้างขึ้นในเครื่องรับโทรทัศน์ โดยโทรทัศน์ดาวเทียมสามารถส่ง สัญญาณได้ทุกพื้นที่ (Wikipedia, n.d.)