ข่าวสารและกิจกรรมลีโอเทค

คลอสอบรมหลักสูตรสร้างงานสร้างรายได้ด้วยระบบทีวีในตึก (Starter ) วันที่ 26 มิ.ย. 60

สถานที่อบรม : บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด 56/32 หมู่ 1 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  ณ. ห้องประชุมใหญ่ เวลา : 9.00 – 16.30 น.  วิทยากร : วิศวกร, ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบทีวีในตึก


รายละเอียด:
1.บริษัทจัดเอกสารประกอบการบรรยายและอุปกรณ์ได้ท่านสัมผัสจริง รวมทั้งมีอาหารกลางวันเเละอาหารว่างสำหรับทุกท่าน
2.บริษัทจะทำการประกาศนียบัตรสำหรับทุกท่านที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้
3.ท่านสามารถนำรถมาจอดในสถานที่จอดรถของบริษัทได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4.รับจำนวนจำกัดเพียงครั้งละ 40 ท่าน เท่านั้น

วัตถุประสงค์ :
การฝึกอบรมหลักสูตร สร้างงานสร้างรายได้ด้วยระบบทีวีในตึก (Starter) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบทีวีในตึกที่ถูกต้อง, สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และออกแบบโครงข่ายสายนำสัญญาณทีวีในตึกเป็นไปอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล

ผู้เข้าอบรม :
ช่างเทคนิคและติดตั้ง วิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน, วิศวกรระบบไฟฟ้า หรือวิศวกรด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม ต้องมีความรู้พื้นฐานในการติดตั้งจานดาวเทียม ติดตั้งเสาอากาศทีวีดิจิตอลมาก่อน

เวลา 9.00 – 12.00 น.
ภาคทฤษฎี (เช้า)
+ ทำความรู้จักกับ…ระบบทีวีในตึก
+ ระบบทีวีที่นิยมใช้กันในประเทศไทย
+ แนะนำอุปกรณ์…ระบบทีวีในตึก
+ การออกแบบระบบห้องส่งสัญญาณ
+ การออกแบบโครงข่ายทีวีในตึก

เวลา 13.00 – 16.30 น.
ภาคปฏิบัติ (บ่าย)
+ การติดตั้งชุดห้องส่งสัญญาณทีวี
+ การปรับสัญญาณจาก Combiner
+ การปรับสัญญาณจากอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Booster
+ การปรับเปลี่ยนช่องรายการ
+ การปรับเปลี่ยนช่องความถี่ RF
+ การแก้ไขปัญหาภาพหลาย ภาพไม่ชัด


กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการคลิก! : สมัครเข้าร่วมโครงการ

ได้ที่แผนกการตลาด เบอร์ 02-926-1870-143   E-mail: info@leotech.co.th   Website: www.leotech.co.th
ดาวโหลดรายละเอียด : คลิก!

ภาพบรรยากาศ สานฝันปั้นช่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ” หลักสูตรสร้างงานสร้างรายได้ด้วยระบบทีวีในตึก (Starter)


ติดตามข่าวสารเเละกิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์
www.leotech.co.th
Facebook/leotech.co.th

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เมื่อเวลา 13:00 น.ทางบริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมธรรมะบรรยายในหัวข้อ “ ธรรมะเพื่อการสร้างสุขในชีวิตเเละการทำงาน” โดย ท่านธมฺมจิตฺโต ภิกขุ (ดร.วีระชัย ถาวรทนต์) โดยมีการบรรยายธรรมสอนเรื่องการ ภาวนาทาน สมาธิ การบรรยายธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าเราฟังด้วยดีเราก็จะเกิด ปัญญา ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา เพราะว่าการฟังธรรมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยาก ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า กิจฺฉสทฺธมฺมสฺสวนํ การฟังพระสัทธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก เป็นสิ่งที่หาได้ยาก เพราะฉะนั้นการที่เรามาฟังธรรมในวันนี้ก็ถือว่าได้พบกับสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เกิดขึ้นได้ยาก ( ขออนุโมทนาบุญ ในการฟังธรรมะครั้งนี้เเก่เเฟนเพจทุกๆท่านด้วยนะคะ)

ติดตามข่าวสารเเละกิจกรรมดีๆของ ลีโอเทคผ่านทาง

website : leotech.co.th  |   Facebook page leotech.co.th

คลอสอบรมหลักสูตรสร้างงานสร้างรายได้ด้วยระบบทีวีในตึก (Starter ) วันที่ 19 มิ.ย. 60 สถานที่อบรม : บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด 56/32 หมู่ 1 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  ณ. ห้องประชุมใหญ่ เวลา : 9.00 – 16.30 น.  วิทยากร : วิศวกร, ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบทีวีในตึก


รายละเอียด:
1.บริษัทจัดเอกสารประกอบการบรรยายและอุปกรณ์ได้ท่านสัมผัสจริง รวมทั้งมีอาหารกลางวันเเละอาหารว่างสำหรับทุกท่าน
2.บริษัทจะทำการประกาศนียบัตรสำหรับทุกท่านที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้
3.ท่านสามารถนำรถมาจอดในสถานที่จอดรถของบริษัทได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4.รับจำนวนจำกัดเพียงครั้งละ 40 ท่าน เท่านั้น

วัตถุประสงค์ :
การฝึกอบรมหลักสูตร สร้างงานสร้างรายได้ด้วยระบบทีวีในตึก (Starter) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบทีวีในตึกที่ถูกต้อง, สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และออกแบบโครงข่ายสายนำสัญญาณทีวีในตึกเป็นไปอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล

ผู้เข้าอบรม :
ช่างเทคนิคและติดตั้ง วิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน, วิศวกรระบบไฟฟ้า หรือวิศวกรด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม ต้องมีความรู้พื้นฐานในการติดตั้งจานดาวเทียม ติดตั้งเสาอากาศทีวีดิจิตอลมาก่อน

เวลา 9.00 – 12.00 น.
ภาคทฤษฎี (เช้า)
+ ทำความรู้จักกับ…ระบบทีวีในตึก
+ ระบบทีวีที่นิยมใช้กันในประเทศไทย
+ แนะนำอุปกรณ์…ระบบทีวีในตึก
+ การออกแบบระบบห้องส่งสัญญาณ
+ การออกแบบโครงข่ายทีวีในตึก

เวลา 13.00 – 16.30 น.
ภาคปฏิบัติ (บ่าย)
+ การติดตั้งชุดห้องส่งสัญญาณทีวี
+ การปรับสัญญาณจาก Combiner
+ การปรับสัญญาณจากอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Booster
+ การปรับเปลี่ยนช่องรายการ
+ การปรับเปลี่ยนช่องความถี่ RF
+ การแก้ไขปัญหาภาพหลาย ภาพไม่ชัด


กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการคลิก! https://goo.gl/tAuB7l 

ได้ที่แผนกการตลาด เบอร์ 02-926-1870-143   E-mail: info@leotech.co.th   Website: www.leotech.co.th
ดาวโหลดรายละเอียด : คลิก! https://drive.google.com/file/d/0B4lSzeytGd_6ZmlseVVwQ1ZmUkk/view?usp=sharing

เเคมเปญ “รักเเล้วรักเลย พี่ให้หมดใจ” สวัสดีพี่ๆ ช่างติดตั้งทุกท่านวันนี้ทางเรามีเเคมเปญดีๆ มาฝากให้ร่วมสนุกกันค่ะ

“ลองเซ่รักเเล้ว รักเลยพี่ให้หมดใจ” วันนี้ทางเรามีเเคมเปญดีๆ ให้พี่ๆช่างได้ร่วมสนุกกันค่ะ เเค่ซื้อกล้องวงจรปิดลองเซ่ 4in1 ทุกรุ่น วันนี้กล่องเปล่าอย่างทิ้งมีค่า นำกลับมาเเลก กล้องวงจรปิด 4in1 1.3 Mp. มูลค่า 2,350 บาท ฟรีทันที ร่วมสนุกเเลก กล้องได้ที่ร้านตัวเเทนจำหน่ายค่ะ

หมายเหตุ

 • โปรแกรมสะสมกล่อง กล้องวงจรปิดลองเซ่ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2560
 • สามารถแลกได้ที่ตัวแทนจำหน่าย longse ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2560 (ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
 •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือการแลกของใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 595 8000

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
callcenter : 02 595 8000 , facebook/ leotech.co.th
#กล้องวงจรปิดลอเซ่ #รับประกันนานถึง4ปี #เสียเปลี่ยนใหม่ภายใน7วัน

โครงการ ลีโอเทค ร่วมสานฝัน มอบทุนการศึกษาลูกช่างทั่วประเทศ 300 ทุน เริ่มต้นขึ้นเเล้ว เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่ดี และ ช่วยสังคมไทยให้มีความสุข สร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวช่าง ยื่นเอกสารภายใน 31 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านตัวเเทนจำหน่าย “ลีโอเทค” ทั่วประเทศ “เพราะลีโอเทค ใส่ใจถึงความสำเร็จ ทางการศึกษาของเยาวชนไทย”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีการศึกษาที่ดีเเละช่วยให้สังคมไทยมีความสุข
 2. สร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวช่าง
 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวแทนจัดจำหน่าย และ ครอบครัวช่าง

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ใบสมัคร ดาวโหลดได้ตามลิ้งนี้เลยค่ะ >> Download Now
 2. ส่งภาพครอบครัว (บ้าน ) มาให้พิจารณา
 3. ผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป ( สำเนาเอกสารผลการเรียนปีการศึกษาล่าสุด )
 4. สำเนาเอกสารใบประกาศกิจกรรมดีเด่น ของลูกช่าง (ถ้ามี)
 5. สำเนาสูจิบัตรของผู้ขอทุนสานฝัน ‘ลูกช่าง’
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของช่าง

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้ที่สนใจรับทุน จะต้องนำส่งเอกสารครบตามที่ทางบริษัทกำหนด
 • การรับทุนสานฝัน 1 ทุน ต่อ 1 ครอบครัวช่างผู้ที่สนใจสามารถรับ  ทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมการศึกษาตอนปลายโดย   เป็นสถานศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • เครือข่ายช่างที่มีสิทธิ์ รับทุน ต้องมีตัวแทนจำหน่ายรับรอง
 • การตัดสินพิจารณาทุนของ LEOTECH ถือเป็นที่สิ้นสุด และยอมรับ  ผลประกาศของทุนทุกกรณี
 • ในวันที่มอบทุน ครอบครัวช่างต้องอยู่รับทุนที่ร้านกับตัวแทน  จัดจำหน่ายในวันดังกล่าว
ค้นหาร้านตัวเเทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ คลิก!

 

 • สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ( ฝ่ายการตลาด )
 • บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด 
 • 56/32 หมู่ 1 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี11000
 • TEL : 02 926 1870 , 02 595 8000

โครงการมอบกล้องวงจรปิดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โครงการ : มอบกล้องวงจรปิดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนเทพศิรินทร์  บริษัทลีโอเทคโนโลยีแอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด เเละ บริษัท แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการมอบกล้องวงจรปิดลองเซ่พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดลองเซ่ ให้เเก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ภายใต้แนวคิด ทำให้สังคมไทย ปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเรารู้สึกห่วงใย ในความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต รวมทั้งช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับผู้ปกครองและคุณครู ที่จะสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง #โรงเรียนปลอดภัย #ติดกล้องวงจรปิด #กล้องวงจรปิดลองเซ่

โครงการ : มอบกล้องวงจรปิดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  บริษัทลีโอเทคโนโลยีแอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด เเละ บริษัท แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (สาขา Express กบินทร์บุรี) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการมอบกล้องวงจรปิดลองเซ่พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดลองเซ่ ให้เเก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง อำเภออรัญประเทศ  ภายใต้แนวคิด ทำให้สังคมไทย ปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเรารู้สึกห่วงใย ในความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต รวมทั้งช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับผู้ปกครองและคุณครู ที่จะสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง #โรงเรียนปลอดภัย #ติดกล้องวงจรปิด #กล้องวงจรปิดลองเซ่

ทีมงานติดตั้งโดย : ทีมงาน อรัญเทคโนโลยีแอนด์เซอร์วิสโดยช่างสุรพล ร่วมทำบุญติดตั้งฟรีและออกช่วยอุปกรณ์บางรายการโดยไม่คิดค่าใข้จ่ายครับ


 

โครงการมอบกล้องวงจรปิดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โครงการ : มอบกล้องวงจรปิดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ @ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี บริษัทลีโอเทคโนโลยีแอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด เเละ บริษัท แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการมอบกล้องวงจรปิดลองเซ่พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดลองเซ่ ให้เเก่ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ @ลาดหลุมแก้ว ภายใต้แนวคิด ทำให้สังคมไทย ปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเรารู้สึกห่วงใย ในความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต รวมทั้งช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับผู้ปกครองและคุณครู ที่จะสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง #โรงเรียนปลอดภัย #ติดกล้องวงจรปิด #กล้องวงจรปิดลองเซ่ ทีมงานติดตั้งโดย : ช่างวิน พี่หน่อง พี่ยา และเทคนิคประจำร้าน คุณกุ๊ย

โครงการ : มอบกล้องวงจรปิดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก-โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี บริษัทลีโอเทคโนโลยีแอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด เเละ บริษัท แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (สาขา Express กบินทร์บุรี) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการมอบกล้องวงจรปิดลองเซ่พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดลองเซ่ ให้เเก่ โรงเรียนหนองจับเต่า ภายใต้แนวคิด ทำให้สังคมไทย ปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเรารู้สึกห่วงใย ในความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต รวมทั้งช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับผู้ปกครองและคุณครู ที่จะสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง #โรงเรียนปลอดภัย #ติดกล้องวงจรปิด #กล้องวงจรปิดลองเซ่ ทีมงานติดตั้งโดย : ช่างสุรพล จากร้านอรัญเทคโนโลยีแอนด์เซอร์วิส